Baltic Pipe

Energinet planlægger for øjeblikket en ny gasledning kaldet Baltic Pipe, der skal løbe gennem Næstved Kommune fra Gimlinge i vest til Stavnstrup i øst.

Øst for Tågeskov foreslår Energinet, at der skal placeres en kompressorstation. Gasprojektet er pt. i første høringsfase indtil den 22. januar 2018.

Det er staten, der er myndighed for projektet. Næstved Kommune er høringspart og afgiver høringssvar efter Byrådets behandling.

 

Information om Baltic Pipe

Du kan læse mere om projektet på Energinets hjemmeside (nyt vindue) og projektets egen hjemmeside Baltic Pipe (nyt vindue)

De politiske udvalg er pt. ved at behandle udkast til Næstved Kommunes høringssvar til Baltic Pipe. Du kan læse udkastet her (pdf, nyt vindue)

Økonomiudvalget har behandlet sagen den 22. januar 2018 og du kan læse sagen her (nyt vindue)

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 22. januar 2018