Valg til Fritidsudvalg.

Kender du nogen der vil være med til at præge foreningernes vilkår i Næstved Kommune?

Hvad er Fritidsudvalget?

Her kan du  læse om  Fritidsudvalgets opgaver samt hvilke medlemmer udvalget består af.

 

Afholdelse af valg til Fritidsudvalg på Folkeoplysningsområdet.

 

Valg af kandidater til at arbejde for folkeoplysende foreningers vilkår i Næstved Kommune finder sted :

 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 i Kulturhuset Sydpolen på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved

 

 

Valget afvikles i samarbejde med Næstved Idræts Union, Børne- og ungdomsorganisationerne samt Aftenskolernes Samråd.

 

Der afholdes kun valg blandt opstillede kandidater på aftenskoleområdet.

 

En bemyndiget person fra aftenskolen skal møde personligt op for at stemme. Hver forening har kun en stemme.

Der kan ikke udstedes flere fuldmagter til samme person fra flere foreninger.

Valgkort/fuldmagt skal medbringes og være underskrevet af foreningens tegningsberettigede, som normalt er formanden.

Valgkort/fuldmagt udsendes til stemmeberettigede idrætsforeninger.

Der skal vælges to medlemmer fra aftenskoleområdet for en 4 årig periode 2018/2021.

 

De tre opstillede kandidater fra aftenskolerne er:

 

  • Gitte Carlsberg opstillet af FOF Næstved

  • Kirsten Ærø opstillet af Næstved Aftenskole

  • Gert Segato opstillet af AOF Næstved

Der afholdes ikke valg for de andre områder, da der ikke er indstillet flere kandidater end der skal bruges.

Det betyder, at de opstillede kandidater er valgt uden valghandling.

De valgte medlemmer er :

 

  • Børne- og ungdomsområdet: Torben Stenstrup og Kennet Klausen

  • Handicapområdet: Tonny Ploug

  • Idrætsområdet: Kåre Sørensen og Ole Hansen + en manglende kandidat

  • Øvrige område inkl. selvorganiserede: Tinus C. Frandsen

 

Udvalget består af 9 medlemmer i alt. Byråd/fagudvalg kan udpege en til to byrådspolitikere uden stemmeret ud over de 9 medlemmer.

 

Selve valghandlingen er åben og alle interesserede er velkomne.  Der skal opfordres til at foreninger og kandidater møder op og møder hinanden, selvom der kun er valg for aftenskoleområdet.

 

Forinden selve valget kan du fra kl. 18.30 opleve Stand up med Sebastian Dorset.

 

Hvem kan stille op?

Godkendte folkeoplysende foreninger samt selvorganiserede der har gennemført aktivitet med tilskud fra lov om folkeoplysning indenfor de sidste 2 kalenderår op til valget i Næstved Kommune, kan indstille deres kandidat-/er.

Alle siddende medlemmer er på valg –  fra følgende områder:
Aftenskoleforeninger – to repræsentanter
Handicapforeninger – en repræsentant
Idrætsforeninger – tre repræsentanter
Børne- og ungdomsforeninger – to repræsentanter
Øvrige inkl. Selvorganiserede – en repræsentant

De valgte kandidater udviser medborgerskab, når vilkår for de folkeoplysende foreningers virke drøftes.
Herunder politik for den folkeoplysende virksomhed, regler for tilskud og anvisning af lokaler og anlæg, budgetbehandling, fastsætte ramme for og igangsætter netværksgrupper m.m.

Indstil foreningens kandidat til valget!

 

Frist for indstilling

Sidste frist for indstilling er søndag den 28. januar 2018.

Blanket til indstilling af kandidat


 

Grundlaget for valget

Læs om grundlaget for valget.

 

Hvor foregår valget?

Selve valget finder sted tirsdag den 20. februar 2018 på Kobberbakkeskolen, afd. Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved i Multihuset Sydpolens lokaler.
Valget sker i samarbejde med Næstved Idræts Union, Aftenskolernes Samråd og Børne– og Ungdomsorganisationernes Samråd i Næstved.
Der vil blive informeret om opstillede kandidater forud for selve valghandlingen.

 

Vedtægter

Vedtægt for Fritidsudvalget

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019