Kolonihaver og nærhaver

I Næstved Kommune er der ni kolonihaveforeninger og tre nærhaveområder.

Kolonihaverne administreres af en haveforening, som har lejet havearealet af kommunen. Hvis du ønsker at leje en kolonihave, skal du henvende dig til haveforeningens formand, som kan oplyse, hvad det koster og hvilke vilkår, der gælder for lejemålet. Det er ikke længere en betingelse, at du har bopælsadresse i kommunen, hvis du vil leje en kolonihave.

Kolonihaven vil som regel være forsynet med et hus, som kan købes af den tidligere havelejer. Før du køber huset, er det vigtigt, at du sikrer dig, at huset er lovligt opført. Kolonihaverne må kun benyttes til fritidsbeboelse i sommerhalvåret.

Nærhaverne er små haver, som ikke må bebygges. De kaldes også for daghaver eller nyttehaver og indgår i de bolignære friarealer. Nærhaverne administreres af Næstved Kommune.

Hvis du ønsker at leje en nærhave, skal du henvende dig til:
Karina Christensen
Center for Trafik og Ejendomme
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: 5588 6222
E-mail: 

Kolonihaver

Haveforeningen Ellebækhøj
Ellebækhøj 1-144
4700 Næstved
Formand: Arne Holm
Telefon: 2255 0064
Email:

Haveforeningen Ellevang
Ellevang 1-163
4700 Næstved
Formand: Hans-Peder Christensen
Telefon: 2834 2965
E-mail:  

Haveforeningen Manglebjergvænget
Manglebjergvænget 1-154
4700 Næstved
Formand: Pia Rasmussen
Telefon: 4011 7591

Haveforeningen Møllehaven
Møllevej 2a, Fensmark
4684 Holmegaard
Formand: Henrik Karstensen
Telefon: 4142 9450

Haveforeningen Nygaard
Nygårdsvej / Figenvej
4700 Næstved
Formand: Anders Christensen
Telefon: 2073 6072

Haveforeningen Skovhøjen
Skovhøjen 3-176
4700 Næstved
Formand: Søren Ryberg
Telefon: 2232 7980
E-mail: 
Hjemmeside: www.skovhojen4700.dk

Haveforeningen Teglvænget
Teglvænget 1-30
4700 Næstved
Formand: Vivian Serop 
Telefon: 6014 6347
E-mail:   

Haveforeningen Virkelyst
Ryttervej 22
4700 Næstved
Formand: Jette Persson
Telefon: 2395 8566
E-mail:

Næstved Dyrekoloni
Ålestokvej 4-6
4700 Næstved
Formand: Bent Ludvigsen
Telefon: 2194 6850

 

Nærhaver

Bøgeparkens nærhaver
Bøgeparken 27A
4700 Næstved

Møllehaverne
Fabriksvej 100
4700 Næstved

Søparkhaverne
Stendyssevej 22
4171 Glumsø

 

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom
Telefon: 5588 6270
E-mail:
Sidst opdateret den 16. maj 2019