Godkendelse af foreninger

For at en forening kan benytte Næstved Kommunes lokaler, skal foreningen være godkendt af Næstved Kommune - enten som en frivillig, folkeoplysende forening eller en kulturel/almennyttig forening. Godkendte frivillige, folkeoplysende foreninger kan endvidere søge særlige tilskud.

Foreningen skal ansøge om godkendelse via foreningsportalen. Du skal bruge Nem-ID ved ansøgning.

Se hvordan du gør her.

Ansøgningen skal vedlægges  følgende:

  • foreningens vedtægter (underskrevet)
  • referat fra stiftende generalforsamling (underskrevet)
  • bestyrelsesoversigt
  • oplysning om foreningens CVR-nr.

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019