Foreningshjælp

Har du spørgsmål til regler og retningslinjer for foreninger, tilskudsmuligheder, foreningsportalen eller noget helt fjerde, så kontakt Margit, der er foreningskonsulent i kommunen.

 

Kontakt:

Margit Bak Grønnegaard
Teatergade 6
4700 Næstved

mobil: 2029 1592

Margit fortæller:

Jeg har efterhånden været ansat i kommunen i 8 måneder, og synes jeg er kommet rigtig godt i gang med at hjælpe foreningerne.

Jeg har mødt mange, og jeg kan allerede nu pege på nogle emner, som I gerne vil have vejledning om.

 • Hvilke tilskud kan I søge i kommunen?

 • Hvordan bruger I Foreningsportalen?

 • Hvordan opretter man en ny forening?

 • Råd til rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer

 • Hvordan bliver I en del af Aktive Feriedage

 • Hvad er kultKIT

Hvis du gerne vil have det uddybet, eller har andre spørgsmål, må du endelig kontakte mig! Jeg kommer meget gerne ud på besøg, og deltager gerne i aftenmøder. Hvis det er nemmest for dig, kan vi også mødes på kontoret i Teatergade 6. Alle er meget velkomne til blot at komme forbi og sige hej.
Man er også altid velkommen til at ringe eller skrive, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Længere nede på siden, under mine ”tips og gode råd”, har jeg skrevet lidt om nogle af de opgaver og møder jeg senest har haft.

Forenings’app
I app’en ”Foreningsværktøj Næstved Kommune”, kan I også finde hjælp til de mest almindelige spørgsmål.
Den kan downloades i google play og app store.

 

Tips og gode råd fra foreningskonsulenten

 

Tilskud og puljer                                
-Hvilke muligheder har vi for at søge tilskud hos kommunen?
Der er flere tilskud og puljer, som foreninger kan søge i Næstved Kommune.
Godkendte, folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge følgende:
- Medlemstilskud, hvis I har medlemmer der er mellem 0 og 24 år gamle
- Lokaletilskud, når I booker lokaler gennem foreningsportalen, får I automatisk 
tilskuddet
- Forsøgs- og udviklingspuljen - hvis I gerne vil starte noget nyt i foreningen
- Tilskud til træner- og lederuddannelse, når en træner/leder har været på kursus
  Aftenskoler kan desuden søge:
Tilskud til voksenundervisning og nedsat deltagerbetaling

 Alle foreninger i Næstved Kommune kan søge følgende:
Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter
Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet
Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder
- Mærk Næstved Puljen

Foreningsportalen
-
Hvordan opretter man en bruger/forening i foreningsportalen?
-
Hvordan booker vi lokaler
Når I er oprettede som brugere i portalen, logger I ind, og via ”søg/book” finder i det lokale/den hal I gerne vil booke, og kan derefter se om der er ledigt på det ønskede tidspunkt.
-Hvordan søger vi medlemstilskud
I skal først indberette jeres medlemsantal, derefter kan I søge om medlemstilskud til de medlemmer der er yngre end 25 år.


 Aktive Feriedage
-Hvorfor er det en fordel for vores forening at være en del af ”Aktive Feriedage”?
Det er en god måde at synliggøre foreningen, og lade en masse børn afprøve jeres aktiviteter
-Hvordan bliver vores forening en del af ”Aktive Feriedage”?
I udfylder ansøgnings- og budgetskemaet og sender det til CKB
-Hvad indebærer det, for foreningen, at være en del af ”Aktive Feriedage”?
I skal planlægge aktiviteten og sørge for instruktører. CKB står for tilmeldingerne og betalingen.      
Find ansøgnings- og budgetskemaet, samt læs mere her.

kultKIT – fuldt finansieret Tysklands-eventyr
-Hvad er det?
Et europæisk projekt der støtter dansk/tyske møder, hvilket giver jer mulighed for at få dækket udgifter til transport, logi, aktiviteter, tolkebistand mm.
Kontakt Projektleder Jeppe Pers for hjælp: , tlf. 23 46 60 32.

Se mere på projektets hjemmeside. 
 

 

Historier fra ”det virkelige liv”:

I løbet af den sidste måneds tid har jeg bl.a. været med til følgende:

  

 •  ”Kan det gøres enklere at drive foreningerne i lokalområdet?" Det var et af aftenens spørgsmål, da et lokalråd havde indkaldt de lokale foreninger til et møde. Der var 4 foreningsrepræsentanter, der meldte sig til en arbejdsgruppe, jeg skulle hjælpe med at finde nye muligheder, og give gode ideer. I løbet af 4 aftenmøder, har jeg holdt oplæg om rekruttering og fastholdelse af frivillige, af medlemmer og om nye måder, hvorpå forskellige foreninger og bestyrelser kan arbejde sammen.
  Deltagerne har fået flere ”aha-oplevelser” undervejs, og er gået hjem input til, hvordan de kan imødekomme nogle af deres udfordringer.”
 • ”Hvordan starter jeg en forening?” -Sådan ringede en venlig mand og spurgte mig.
  Vi mødtes og snakkede om, hvilke opgaver han skal have klaret inden han søger om at få godkendt foreningen, samt hvordan han søger. Vi kom også omkring, hvad det kræver at være forening i Næstved, og hvilke muligheder det giver.
 • Hvordan får flere seniorer øje på de mange fantastiske tilbud, som foreningerne har til dem, i Næstved og omegn?
  Det er der flere foreninger, der har bedt om min hjælp til. Derfor inviterede jeg 10 forskellige foreninger til et møde. Dels så de kan arbejde bedre sammen, og dels så vi kunne diskutere, hvilke interesser seniorgruppen i kommunen har. Jeg holdt et oplæg om hvilke tendenser Brugervane-undersøgelsen fandt, gælder for senior-gruppen i kommunen. En af kommunens folkesundhedskonsulenter fortalte om, hvordan hun kunne se et muligt samarbejde mellem foreningerne og sundhedscentret.
  Der blev undervejs også diskuteret både fælles udfordringer og succesoplevelser foreningerne imellem.
  Der var enighed om, at det var godt at mødes og dele erfaringer, så jeg indkalder fremover til 2 netværksmøder om året, for seniorforeningerne.
  Efter mødet er jeg i gang med at udarbejde en oversigt over, hvilke foreninger, der udbyder hvilke aktiviteter til seniorgruppen. Oversigten skal give både Sundhedscentret og foreningerne selv, et bedre overblik, og lette muligheden for samarbejde.

 

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 29. januar 2020