Forenings- og Fritidskonference 2018

Aktører fra foreningslivet i Næstved Kommune m.fl. var samlet i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter lørdag den 14. april 2018.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Formålet med konferencen var at ”tanke batterierne op” hos de mange aktive foreningsledere og nøglepersoner i det folkeoplysende og frivillige, sociale foreningsliv i hele Næstved Kommune.

I løbet af dagen blev der talt flittigt på kryds og tværs, en masse faglige indsigter voksede frem og der opstod en fornyet energi og vilje til at fokusere på udfordringer og muligheder for at styrke foreningslivet i kommunen.

En utraditionel paneldebat

Konferencen blev åbnet af Borgmester Carsten Rasmussen, hvorefter en utraditionel paneldebat fandt sted faciliteret af Næstveds egnsteater Dansk Rakkerpak.

Klaus Eusebius Jakobsen, næstformand for Kultur- og Demokratiudvalget, Michael Perch, formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Skoleudvalget fik lejlighed til at holde en kort tale om deres syn på foreningslivets muligheder i Næstved Kommune.

Dansk Rakkerpak på scenenHerefter blev de efter tur placeret på ”det varme sæde” i form af et opstillet toilet og måtte svare for sig, da tre forskellige ”frivillige” - henholdsvis fra en fodboldklub, en besøgsven fra Røde Kors og en spejderleder (spillet af en veloplagt skuespiller) - fik lejlighed til at stille spørgsmål. 

På trods af morskab og formen bød indlægget på mange gode pointer og politiske synspunkter om bl.a. foreningernes rammevilkår, den Åbne Skole og samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Inspiration, anerkendelse og underholdning

Programmet for konferencen byggede på to workshopperioder, hvor deltagerne efter ønske havde meldt sig til en workshop om formiddagen og en igen om eftermiddagen. Oplægsholdernes præsentationer kan findes i en separat boks her på siden.  

Christine Feldthaus

Konferencens sidste del bød på et morsomt oplæg ved livsstilsekspert Christine Feldthaus om ”Danskernes kanon”, hvor især begreberne ”foreningsliv" og "frivillighed” kom under luppen.

Dernæst indtog MF og tidligere minister, Marianne Jelved, talerstolen for at give et meget anerkendende og tankevækkende budskab til de mange frivillige foreningsledere, hvor hun betonede vigtigheden af folkeoplysning, det frivillige arbejde og arven efter Grundtvig i et moderne samfund.

Fritidsudvalgets formand Torben Stenstrup samlede op på dagens pointer og rundede den officielle del af programmet af. Efterfølgende var der opvisning ved Næstved Ungdomsskoles dansehold, 2-retters middag, stand-up show og levende musik.

Konferencen var arrangeret af Fritidsudvalget og Frivilligrådet i Næstved Kommune og gennemført med økonomisk støtte fra Næstved Kommune, Møns Bank og DGI Storstrømmen.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019