Arrangørguide

Før du kan afholde et offentligt arrangement i Næstved Kommune, kan det være nødvendigt at indhente en eller flere tilladelser fra Næstved Kommune, Politiet (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds) eller andre myndigheder.

Bortlodning, tombola og lotteri

Hvis arrangementet indeholder bortlodning, tombola eller lotteri, skal du have tilladelse til dette af Spillemyndigheden.
Tilladelser til lotteri og offentlig bortlodning

 

Brug af musik

Hvis du benytter musik i forbindelse med et offentligt arrangement, skal du være opmærksom på, at du skal have tilladelse til dette.
Læs mere om brug af beskyttet musik og KODA-afgift 

 

Fyrværkeri og åben ild

Hvis du ønsker at affyre fyrværkeri eller antænde bål i forbindelse med et offentligt arrangement, skal du have tilladelse til dette af Næstved Brand og redning.
Læs mere på Næstved Brand og Rednings hjemmeside   

 

Indsamling

Du skal anmelde en offentlig indsamling minimum to uger inden indsamlingen starter.
Anmeld indsamling her

 

Markedsføring

Hvis du ønsker at opstille skilte, ophænge plakater eller lign. skal du være opmærksom på reglerne vedr. dette.

Læs mere om reglerne vedr. skiltning

Søg om tilladelse til ophængning af plakater

Du har også mulighed for at leje plads på Næstved Kommunes infostandere

Tilmeld dit arrangement gratis på Næstved Kommunes oplevelses-site MærkNæstved.dk

 

Midlertidig overnatning

Hvis der i arrangementet indgår midlertidig overnatning – fx på en skole, i telte el. lign. - skal du af sikkerhedsmæssige årsager søge tilladelse til dette.
Læs mere på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings hjemmeside

Ønsker du at benytte en af skolerne til overnatning skal du kontakte den enkelte skole.
Se skolernes kontaktoplysninger

 

Offentlige arrangementer i kommunale lokaler

Næstved Kommunes lokaler kan stilles til rådighed for offentlige arrangementer – såfremt arrangementet ikke er af kommerciel karakter. Der opkræves et gebyr for lån af kommunale lokaler. Gebyrtaksten er vedtaget af Byrådet.
Ansøg om leje af lokale på Foreningsportalen 

Ved afholdelse af offentlige arrangementer med mellemmenneskelige og godgørende/almennyttige formål i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter kan du ansøge om huslejefritagelse.
Læs mere om huslejefritagelse

 

Scener, telte og festivalpladser

Hvis der i forbindelse med et offentligt arrangement opstilles midlertidige konstruktioner, fx et telt eller en scene, skal du være opmærksom på, at der er regler for opstillingen af disse. Bestemmelserne vedr. midlertidige konstruktioner fremgår af Bygningsreglement 2015.

Hvis konstruktionen kræver tilladelse, skal du sende en byggeansøgning via ansøgningsportalen www.bygogmiljoe.dk (vælg ansøgningstypen "Transportable telte og konstruktioner, som ikke er certificerede").

Festivalpladser og lignende som er større end 1.000 m2 kan kræve en godkendelse. Du ansøger om godkendelse af et festivalområde via www.bygogmiljoe.dk (vælg ansøgningstype "Festival- og salgsområder").

Har du spørgsmål vedr. opstilling af midlertidige konstruktioner og godkendelse af festivalpladser, skal du kontakte Næstved Kommunes afdeling for byggesager på tlf. 55 88 61 10 eller e-mail   

 

Stadepladser

Hvis du ønsker at leje en stadeplads i Næstved Midtby kan du læse mere her.

 

Særkørsel og færdsel

Hvis du ønsker at køre eller parkere steder, hvor dette normalt ikke er tilladt, kan du søge tilladelse til dette fra Politiet.
Kontakt Politiet for mere information

Hvis du skal køre med personer på et lad el.lign. fx i forbindelse med et optog, kan du søge Politiet om tilladelse

Særtransport, fx kørsel med lastbil, kræver ligeledes tilladelse fra Politiet.
Søg transporttilladelse her

 

Tilskud til arrangementer

Kulturudvalget har afsat midler til at støtte kultur- og fritidsaktiviteter. Hvis dit arrangement opfylder retningslinjerne for midlerne, kan du søge tilskud.
Læs mere om tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter  

 

Tivoli og andre forlystelser

Du skal have politiets tilladelse for at afholde offentlige forlystelser. Læs mere her.

 

Udendørs arrangementer og brug af offentlige arealer

Hvis du ønsker at afholde et arrangement på et offentligt areal, skal du altid have tilladelse til dette af Næstved Kommune.


Læs mere om udlån, leje og særlig brug af veje og pladser:

Søg tilladelse til at afholde udendørsarrangement på frie pladser eller offentlige parkeringspladser

Søg tilladelse til at bruge vej, sti, fortov eller pladsareal 

Leje af grønne arealer

 

Udskænkning og salg af fødevarer

Hvis der ved arrangementet skal udskænkes alkohol, skal du ansøge Politiet om tilladelse til dette.
Læs mere og ansøg om tilladelse 

Hvis du sælger mad og drikke ved et offentligt arrangement eller arrangementet indeholder spisning, skal du være opmærksom på reglerne herom.
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Udstilling af dyr

Udstilling af dyr skal anmeldes til Fødevareregion Øst.

 

Våben

Hvis der skal benyttes våben i forbindelse med arrangementet, skal du have tilladelse til dette af Politiet.
Læs mere om våbentilladelse 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019