Skal din aktivitet være en del af Aktive Feriedage?

At deltage som arrangør ved Aktive Feriedage kan være en god måde at reklamere for sin forening, institution mm.

Aktive Feriedage skal medvirke til at sikre et varieret udbud af ferieaktivitetstilbud for børn og unge i 0.–9. klasse. Den enkelte aktivitet skal give deltagerne mulighed for socialt samvær, gode oplevelser og fysisk aktivitet eller kreative udfoldelser samt inspirere børn og unge til fortsat deltagelse i kultur– og fritidslivet.

Næstved Kommune yder rådgivning og økonomisk støtte til de foreninger og institutioner, der arrangerer aktiviteter, der kan indgå i Aktive Feriedage.

Frist for ansøgning om tilskud til at medvirke som arrangør i Aktive Feriedage 2019 er 10. april. 

Center for Kultur og Borgerservice udarbejder en oversigt over aktiviteterne, sørger for annoncering og varetager det praktiske omkring tilmelding.

For at ansøge om at deltage som arrangør, skal ansøgningsskema og budgetskema udfyldes og indsendes til Center for Kultur og Borgerservice.

Læs mere om hvordan du bliver arrangører.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019