Veterankort

Veterankortet blev udarbejdet i forbindelse med Veteranpolitikken for at anerkende deltagelse i internationale missioner. Indehaveren af et veterankort kan bruge det til at legitimere sig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for sin indsats. 

Veterankortet udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum 28 sammenhængende dage med Forsvaret eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen. Indehaveren af et veterankort kan bruge det til at legitimere sig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for sin indsats. 

Veteranen kan desuden få adgang til rabatter gennem logbuy, ved at gå ind på www.mylogbuy.dk og oprette en ny bruger ved at skrive firmanavnet, som enten er Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Sådan får du et veterankort
Alle der har været udsendt for det danske forsvar siden 1948, har ret til et veterankort. 

Forsvaret sender halvårligt (februar og august) veterankortet ud til medarbejdere i forbindelse med deres førstegangsudsendelse. Du kan også bestille kortet over internettet, hvis du endnu ikke har modtaget det, har mistet det eller der er en fejl på kortet. 

Læs mere på www.veteran.forsvaret.dk

Kontakt

Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019