Ordning skal hjælpe veteraner i job

En jobpræmie og fortrinsret til offentlige stillinger. Virksomhedsledere har nu bedre muligheder for at hjælpe veteraner til at få et aktivt arbejdsliv.

Veteraner kan få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en ny jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

Ifølge ordningen kan virksomhedslederne nemlig give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

Jobordningen er blevet besluttet som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

Mindst én international mission
Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

Du kan læse mere på: veteran.forsvaret.dk  

Kontakt

Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019