Alle veteraner kan få en hjælpende hånd

Er du tidligere udsendt? Og har du blandt andet behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale, så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Næstved Kommune.

Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt. Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke din familie og dine relationer til arbejde og venner.

I Næstved Kommune er der god hjælp at hente. Vi har en veteranindsats, der dækker bredt over beskæftigelse, sundhed, familie og støtte til udsatte veteraner. 

Veterankoordinator Johan Poulsen skal være med til at skabe større forståelse og yde støtte til veteraner og pårørende i mødet med kommunen. Derudover har Johan en opsøgende funktion over for veteraner, der ikke er i kontakt med det offentlige. Johan har været ansat i forsvaret siden 2001 og er det stadig den dag i dag. Han er uddannet linjeofficer og har tidligere været udsendt til både Irak og Afghanistan. Han har derfor et stort indblik i forsvarets virke og har mærket krigens barske realiteter på egen krop. I 2011 blev Johan såret af en vejsidebombe og har derfor kendskab til arbejdsskadesager, sagsforløb og det offentlige velfærdssystem. 

Veterankonsulent Mai Huniche fungerer som virksomhedskonsulent for veteraner bosat i Næstved Kommune og kan blandt andet hjælpe med jobsøgning, CV´er og ved afklaringsforløb. Herudover har Mai sekretariatsfunktion for den samlede veteranindsats og kan svare på de fleste spørgsmål om alt fra aktiviteter, tilbud, samarbejde, mv. for både veteraner og pårørende. Mai har været civilt ansat i Forsvaret og har beskæftiget sig med rekruttering og ansættelser. Herudover har hun igennem en del år arbejdet med både beskæftigelse, det private arbejdsmarked og frivillighed.

 Hvis du vil holde dig opdateret på veteranindsatsen i Næstved Kommune, er du desuden meget velkommen til at følge vores facebookside Veteranerne Næstved

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?

Kan du skrive til veteranindsatsen på eller tage direkte kontakt til
Veterankoordinator Johan Poulsen på 2034 7441 eller på mail  eller
Veterankonsulent Mai Huniche 2421 1747 eller på mail

Næstved Kommune
Kontakt Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600