Borgerstyret personlig assistance - BPA - ordning

Her kan du læse reglerne om mulighed for tildeling af brugerstyret personlig assistance.

BPA-ordningen er til dig, som på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge dig og udføre almindelige daglige funktioner.

Det vil sige personer som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Næstved Kommune kan visitere dig til BPA- ordning, hvor du selv ansætter dine hjælpere, såfremt du opfylder de kriterier, der er fastsat i loven.

Kriterier du skal opfylde, for at få en BPA-ordning

  • Din funktionsevne er varig og betydeligt nedsat
  • Du er i høj grad afhængig af andres hjælp
  • Det er nødvendigt for dig at hjælpen gives på forskellige tidspunkter af døgnet
  • Du skal have et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand
  • Hjemmepleje skal ikke kunne dække dit behov for almindelig personlig pleje, omsorg og pleje m.v. grundet den personlige karakter din hjælp har
  • Du skal minimum kunne være arbejdsleder og gerne også arbejdsgiver overfor de hjælpere du ansætter

Sådan ansøger du om en BPA-ordning

Det er visitator i Center for Handicap og Psykiatri, der vurderer om du er berettiget til BPA-ordning. Ønsker du at søge om ordningen, skal du kontakte Center for Handicap og Psykiatri telefonisk på telefon: 5588 1370  i kommunens åbningstid.

Link til Håndbog om BPA-ordning
Link til Kvalitetsstandard BPA-ordning

Regnskabsaflæggelse for BPA- ordninger (§-95.2 og §-96)

Regnskab skal aflægges kvartalsvis dvs. pr.:

31.3.2018 (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 15.4.2018)

30.6.2018 (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 31.7.2018)

30.9.2018 (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 14.10.2018)

31.12.2018 (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 10.1.2019)

 

Regnskabsaflæggelse skal ske i - det udarbejdet af Næstved Kommune - rapporteringsredskab (excel-fil) som forefindes på Kommunens hjemmeside.

Du kan hente filen her

 

Filen gemmes med BPA-brugerens navn og regnskabsperiode som filnavn og fremsendes til den udpegede visitator i Center for Handicap og Psykiatri (i excel-format).

Vil du vide mere

I vores Servicedeklaration kan du læse nærmere om, hvilken hjælp du kan modtage, hvad hjælpen indeholder og hvilke forhold, der gør sig gældende.

Se Servicedeklaration

Kontakt Visitationen, hvis du har spørgsmål til BPA-ordning

Hvis du har spørgsmål til BPA-ordning, kan du kontakte visitationen på telefon 5588 1370 i administrationens åbningstid, som er:

Mandag – tirsdag kl. 10-15,
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17 og
Fredag kl. 10-13

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 11. juli 2019