Sandfilteranlæg

Sandfilteret dækkes med et lag jord og vil fremstå som en vold i haven. Spildevandet renses ved at sive igennem laget af filtersand. Det rensede vand samles op gennem et dræn i bunden af anlægget og ledes derefter ud i naturen.

Se en film om, hvordan anlægget fungerer. Det er ejeren selv, der fortæller.

 

Selvbetjening

Du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningen

Sandfilteranlægget er forbundet med bundfældningstanken, der fjerner de fastere dele fra spilde-vandet. De fleste eksisterende bundfældningstanke lever ikke op til de nye krav, derfor skal du muligvis have en ny i forbindelse med etableringen af sandfilteranlægget.

Når spildevandet løber igennem sandfilteranlægget nedbrydes forurenende stoffer af mikroorganismer, inden det udledes til naturen. Den synlige del af anlægget vil typisk være en lille vold på din grund.

Et sandfilteranlæg opfylder renseklasserne O og SO.

Inden du går i gang med at etablere et sandfilteranlæg, er det vigtigt, at du får en tilladelse fra kommunen. Arbejdet skal udføres i samarbejde med en kloakmester. Du må ikke selv koble fra eller til kloaksystemet. I faktaboksen til højre kan du læse mere om kravene til et sandfilteranlæg, finde ud af hvordan det virker og hvilke udgifter du kan forvente.

Biologisk sandfilteranlæg

Stort billede af sandfilteranlæg

Faktaark om anlægget, økonomi og ansøgning

Faktaark om sandfilteranlæg (pdf, nyt vindue)

Hvad gælder for din ejendom?

Spørgsmål og vejledning

Kontakt
Center for Plan og Miljø


Tlf. 5588 6190

Åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 8. april 2019