Nedsivningsanlæg

I et nedsivningsanlæg renses spildevandet af mikroorganismer mens det langsomt siver ned gennem jordlagene.

Se en film om, hvordan anlægget fungerer. Det er ejeren selv der fortæller.

 

Selvbetjening

Du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningen

Nedsivningsanlægget er forbundet med en bundfældningstank, der fjerner de fastere dele fra spildevandet. De fleste eksisterende bundfældningstanke lever ikke op til de nye krav, derfor skal du muligvis have en ny i forbindelse med etableringen af nedsivningsanlægget.

Nedsivningsanlægget udnytter, at jorden kan rense spildevandet ved at lade det sive langsomt ned gennem jordlagene, så affaldsstofferne nedbrydes. Denne proces foregår typisk under terræn,  derfor vil et nedsivningsanlæg falde naturligt ind i din have.
I Næstved var vi mange steder leret jord. Bor du i et område med meget leret jord, kan du måske etablere et hævet anlæg. Et hævet anlæg er dyrere end et almindeligt nedsivningsanlæg.

Et nedsivningsanlæg opfylder alle renseklasser, dvs. O, SO, OP og SOP. Men anlægget må kun bruges i områder, hvor det ikke udgør en trussel mod vores drikkevand. Der er også særlige krav til jordbundsforholdene.

Inden du går i gang med at etablere et nedsivningsanlæg, er det vigtigt, at du får en tilladelse fra kommunen. Arbejdet skal udføres af en kloakmester. I faktaboksen til højre kan du læse mere om kravene til et nedsivningsanlæg, finde ud af hvordan det virker og hvilke udgifter du kan forvente. 

Billede af hvordan et nedsivningsanlæg fungerer 

Stort billede af nedsivningsanlæg (nyt vindue)
 

Billede af et nedsivningsanlæg

Hvad gælder for din ejendom?

Spørgsmål og vejledning

Kontakt
Center for Plan og Miljø

Tlf.: 5588 6190

Åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 8. april 2019