Lukket samletank

Samletanken er en lukket tæt beholder, hvor spildevandet fra husstanden samles, så der er ingen udledning fra den til naturen. Tanken skal tømmes og  det opsamlede spildevand skal renses på et af de anlæg, der drives af NK Spildevand A/S. Det kan være en dyr løsning.

Selvbetjening

Du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningen

Fakta om samletanke

Samletanke til spildevand skal være typegodkendte Der skal søges tilladelse i kommunen, og anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Der vil kun være et dæksel over jorden, hvor en slamsuger skal kunne komme til. Under jorden fylder tanken meget.

Den godkendte samletank opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP)

  • tilbageholder alt spildevand, derved også fastere dele fra dit toilet
  • tømmes flere gange om året, måske hver måned, når den næsten er fyldt
    er let at passe for private
  • fylder meget under jorden, især ved en større husstand
  • er meget dyr i drift grundet tømning og bortskaffelse af indholdet via et kommunalt renseanlæg
 

Samletankens størrelse

Tanken skal have en passende størrelse i forhold til mængden af spildevand og hyppighed af tømning. Helårsboliger skal have en tankstørrelse, der mindst svarer til 5 personer - med en tankstørrelse, der bør være 5000 til 6000 liter. Samletanke i sommerhuse bør være på 2500-3000 liter. Dette krav kommer på tale ved nyanlæg eller udskiftning.

 

Drift

Samletanken er et lukket system uden drift af pumpe. Når samletanken er næsten fuld, skal den tømmes, og du skal selv bestille en slamsuger. Antallet af tømninger om året afhænger af tankens størrelse og mængden af spildevand. Det kan f.eks. være en gang om måneden.

 

Ansøgningsskema og kloakmester

Du skal søge om tilladelse til at benytte en samletank.  Den må kun etableres med hjælp fra en autoriseret kloakmester. Han kan også hjælpe dig med de faglige forhold i ansøgningen og en plan for tankens placering.

Blanket til ansøgning om samletank (pdf, nyt vindue)

Hvad gælder for din ejendom?

Tømningsordning

Du skal være opmærksom på, at du ikke længere kan kontakte NK-Spildevand A/S, når din samletank skal tømmes. Du skal selv bestille en slamsuger, når din tank skal tømmes.

Spørgsmål og vejledning

Kontakt
Center for Plan og Miljø

Tlf. 5588 6190

Åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 8. april 2019