Beplantet filteranlæg

Anlægget kan sammenlignes med et hævet bed i haven, da anlægget tilplantes med bl.a. tagrør.  Spildevandet renses ved at sive 2 gange igennem et lag af filtersand inden det ledes ud i naturen.  

Se en film om, hvordan anlægget fungerer. Det er ejeren selv, der fortæller.


Selvbetjening

Du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningen

Det beplantede filteranlæg er forbundet med bundfældningstanken, der fjerner de fastere dele fra spildevandet. Mange eksisterende bundfældningstanke lever ikke op til de nye krav, derfor skal du muligvis have en ny i forbindelse med etableringen af det beplantede filteranlæg.

Rensningen af spildevandet sker ved, at spildevandet løber to gange gennem filterlaget, inden det ledes ud i naturen. Et beplantet filteranlæg ser ud som et bed og kan falde naturligt ind i din have

Et beplantet filteranlæg opfylder renseklasserne O og SO.

Inden du går i gang med at etablere et beplantet filteranlæg, er det vigtigt, at du får en tilladelse fra kommunen. Arbejdet skal udføres af en kloakmester.  I faktaboksen til højre kan du læse mere om kravene til det beplantede filteranlæg, finde ud af hvordan det virker og hvilke udgifter du kan forvente.

Billede af beplantet filteranlæg

Stort billede af beplantet filteranlæg (nyt vindue)

Billede af anlægget

Hvad gælder for din ejendom?

Spørgsmål og vejledning

Kontakt
Center for Plan og Miljø


Tlf. 5588 6190

Åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 8. april 2019