ORIENTERING OM DINE RETTIGHEDER EFTER DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN


Til brug for vores sagsbehandling i Center for Plan og Miljø behandler vi som dataansvarlig dine personoplysninger. I den anledning skal vi orientere dig om dine rettigheder.​

DU HAR RET TIL AT FÅ OPLYST:

  • at vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system – det ved du nu
  • hvilke oplysninger om dig vi har modtaget og brugt i vores sagsbehandling – se nedenfor
  • hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv) – se nedenfor

Du har også ret til at se personoplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

VORES INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Hvis vi ikke har oplysningerne fra dig selv, har vi dem typisk fra offentlige registre, fx BBR, Folkeregistret, CVR-registret eller partsregistret i vores eget IT-system. Vi kan også have modtaget dem i forbindelse med en anmeldelse, klage eller fra andre myndigheder.

Vi registrerer som udgangspunkt navn, mailadresse, telefonnummer, adresse og matr.nr. i vores IT-system. Hvis vi sender digital post til dig via E-boks registrerer vi også dit cpr.nr. Vi registrerer oplysningerne for at kunne løse vores myndighedsopgaver på natur-, miljø-, plan- og byggeriområdet. Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er den tilhørende lovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

I visse tilfælde registrerer vi også oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med politianmeldelser og personfølsomme oplysninger fx om helbred, hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling. Vores interne sikkerhedsprocedurer er i disse tilfælde skærpede og alle medarbejdere i Næstved Kommune har tavshedspligt.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Det kan være nødvendigt for os at sende dine personoplysninger videre til andre myndigheder fx for at få deres udtalelse i en sag eller til brug for deres sagsbehandling. Videregivelse af dine ikke følsomme personoplysninger kan ske til andre privatpersoner eller virksomheder i forbindelse med en høring eller offentliggørelse af høringssvar.

OPBEVARING OG OFFENTLIGGØRELSE

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse vores myndighedsopgaver. Nogle oplysninger vil blive slettet i vores IT-system, når en arkivperiode afsluttes – typisk efter 5 år - andre oplysninger vil blive gemt i længere tid af historiske hensyn.

Nogle af Næstved Kommunes afgørelser bliver offentliggjort i portaler eller på vores hjemmeside, fordi det er et lovkrav fx i forbindelse med en høringsproces. Desuden offentliggøres de fleste byggetilladelser på Weblageret med ansøgers navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og matr.nr.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 5588 5588, oplys gerne hvis du har et sagsnummer.

Ønsker du indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du sende en mail via E-boks (kræver NemId).

Du kan også sende almindelig post til:
Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

KLAGEADGANG

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: eller via E-boks (kræver NemId).

FLERE OPLYSNINGER

Find flere oplysninger om databeskyttelse vores på vores hjemmeside > Databeskyttelse i Næstved Kommune

Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside > Datatilsynets hjemmeside

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Hvis du har spørgsmål til Næstved Kommunes behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, :
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
 CVR nr.: 3853 8071
 Langelinie Allé 35
 2100 København Ø
 Tlf. 72 27 30 02
 E-mail:
 Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/naestved

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019