Facadeændringer og skilte

Forside billede til skiltepolitik - Søstrene Grene

Skilte i byerne 

Vejledning til opsætning af skilte og reklamer i Næstved Kommunes byområder

 • Hvilket facadeskilt skal du have på din butik, så det både er synligt og harmonerer med bygningens arkitektoniske udtryk?
 • Hvor høj kan skiltepylonen være?

Disse spørgsmål og mange flere kan du søge råd og vejledning til i den nye skiltevejledning for Næstved Kommunes byområder:

"VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder"

"Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune"

 

Skilte i det åbne land

Skiltning i det åbne land reguleres gennem naturbeskyttelsesloven.

Læs mere her

 

Lokalplaner kan indeholde bestemmelser om skiltning og facaderenoveringer

I følgende lokalplanområder kræver ændring af facader og opsætning af skilte forudgående godkendelse af kommunen:

 • C1.1-02 for Næstved Bymidte
 • B12.2 – bevarende lokalplan for Alleen i Karrebæksminde
 • B12.1-2/D18.1-2 for et område på Lungshave
 • D38.1-1 for et område til feriecenter og lystbådehavn i Karrebæksminde
 • D38.1-2 for kursuscenter "Smålandshavet" i Karrebæksminde
 • 1.C.1.C for Torvet i Fuglebjerg
 • Lokalplanen 125 for et centerområde i Fuglebjerg

Listen er ikke udtømmende, da det må forventes, at nye/fremtidige bynære lokalplanområder også vil indeholde krav til facadeudformning og skiltning, som dermed forudgående skal godkendes af kommunen.

Find lokalplaner på "Informationer på kort"

 

Valgplakater og andre plakater

Der findes en række regler for opsætning af plakater i kommunen.

Læs mere her

 

Ansøgning om facadeændring og/eller opsætning af skilte

Ansøgningen skal indeholde redegørelse for følgende:

 • Hvilken facade ønskes ændret, og hvor ønskes eventuel skiltning opsat
 • Ved facadeændring – hvilke materialer påtænkes anvendt
 • Farvevalg på facade/skilte
 • Skiltestørrelse og udseende
 • Belysning af facade/skilt

Vedlæg visualisering - eventuel hvor ønsket, ny skiltning er indsat på et foto af facaden.

Ansøgningen skal indeholde underskrift fra ejendomsejer.

Ansøgningen sendes til Center for Plan og Miljø på 

Når det ønskede ansøgningsmateriale er modtaget, deltager kommunen gerne i et dialogmøde med ansøger/ejer – om nødvendigt på stedet, hvor ændringerne/skiltningen ønskes foretaget.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Kontakt til kommunen vedr. facade-/skiltesager

Facade-/skiltesager behandles i kommunen af Center for Plan og Miljø:

Mail:  
Telefon: 5588 6080

Vidste du?

Alt for omfangsrig reklamering på facader kan give et uharmonisk resultat.

Mange gamle facader er i tidens løb blevet kraftig ombygget.

Der er blevet etableret store udstillingsvinduer i stueetagerne med det resultat, at bygningsfacaderne virker usammenhængende.

Oprindelige bygningsdetaljer af ofte stor håndværksmæssig kvalitet er blevet tildækket eller ødelagt for at kunne placere en overdimensioneret og dominerende skiltning på facaden.

Sidst opdateret den 11. september 2019