Byggeri uden for byerne

Uden for byerne og i mange landsbyer er der ingen lokalplaner. Det kaldes landzone. Her skal du søge om landzonetilladelse fra kommunen, hvis du vil bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer. Du kan se i vores administrationsgrundlag, hvad vi normalt giver tilladelse til.

Herunder kan du se, hvordan vi behandler de mest almindelige ansøgninger.

Du kan se på kommunens web-kort, om et bestemt areal ligger i landzone

Se zoneinddeling på kort  (åbner i nyt vindue)

Formålet med landzonebestemmelserne er at forhindre uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Herunder kan du læse om nogle udvalgte emner: 

Bolig

Hvis en bolig er i dårlig stand, eller den er blevet skadet ved for eksempel brand eller storm, kan du ofte få tilladelse til at udskifte den med en ny bolig. Du kan normalt også få lov til at udvide din bolig. Somme tider vil vi stille vilkår om husets eller tilbygningens placering og udformning. Helt nye boliger kan du normalt ikke få tilladelse til.  

 

Erhverv

Nogle virksomheder kan du starte op i eksisterende bygninger. Når du starter en ny virksomhed, kan du normalt ikke få tilladelse til at opføre nye bygninger. Næstved Kommune har derimod mange velegnede erhvervsområder til en række erhverv. 
Eksisterende virksomheder kan ikke altid få landzonetilladelse til udvidelser. 

 

Vandhuller og søer

Du kan normalt få tilladelse til at etablere vandhuller og søer eventuelt på nogle nærmere vilkår.

 

Vindmøller

Nogle steder kan du få tilladelse til at opføre en husstandsvindmølle. Andre steder gør hensynet til naboerne, naturen og landskabet, at du ikke kan få tilladelse. Der er faste krav til støjen og til minimumsafstanden til naboer. Vindmøllen skal desuden opføres tæt på de eksisterende bygninger. 

 

Ridebaner og ridehaller

Du kan normalt få tilladelse til at etablere en ridebane. Somme tider vil vi stille krav til placering, terrænarbejde, skærmende beplantning eller lys. Du kan normalt ikke få lov til at etablere en ridehal, hvis den kun er til husstandens brug. 

 

Administrationsgrundlag

Du kan læse mere i Plan- og Erhvervsudvalgets administrationsgrundlag for landzonesager - også om andet byggeri m.m. 

Administrationsgrundlag for landzonesager   

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Skilte i det åbne land

- vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Forside på folderen Skilte i det åbne land 
Hent folderen (pdf, åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret den 22. august 2019