Præmiering af god arkitektur - Næstved Kommune og by

Kender du et byggeri eller et anlæg i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet, så hjælp kommunen med at udpege det.

​Næstved Kommune ønsker at fremhæve god arkitektur ved at præmiere byggeri og anlæg, som udmærker sig ved en særlig arkitektonisk kvalitet. Der skal sættes fokus på moderne byggeri eller anlæg af høj arkitektonisk kvalitet samt spændende bygningsbevaring ved årligt at uddele både en arkitekturpris og en bygningsbevaringspris for Næstved Kommune og by. 

Med ”Præmiering af God Arkitektur” vil kommunen aktivt medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet og hylde arkitekter for deres arbejde samt give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.

Gennem præmieringen rettes fokus på:

 • Moderne byggeri og anlæg (Arkitekturprisen)
 • Bygningsbevaring (Bygningsbevaringsprisen)

ARKITEKTURPRISEN

Der uddeles én pris til nybyggeri/anlæg i Næstved Kommune og én pris til nybyggeri/anlæg i Næstved by. Priserne gives til projekter, der ligger inden for en af nedenstående betegnelser:

 • Nybyggeri
 • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
 • By- og landskabsrum

Præmieringen sker på forudsætning af følgende: 

 • At byggeriet fremtræder som en arkitektonisk værdifuld bygning af høj kvalitet,
 • At byggeriet/anlægget giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller nærmiljøet generelt
 • At byggeriet/anlægget bidrager til arkitektonisk nytænkning eller er udført i et nutidigt eller moderne formsprog

 

BYGNINGSBEVARINGSPRISEN 

Der uddeles én pris til byggeri i Næstved Kommune og én pris til byggeri i Næstved by inden for restaurering. Priserne gives til projekter, der ligger inden for en af nedenstående betegnelser:

 • Restaurationer af fredede bygninger
 • Restaurationer af bevaringsværdige bygninger
 • Restaurationer af andre bygninger opført før 1960

Præmieringen sker på forudsætning af følgende: 

 • At restaureringen er udført i harmoni med bygningens oprindelige stil
 • At restaureringen er udført efter traditionelle håndværksmetoder
 • At der er foregået en smuk restaurering af en ældre bygning med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur
 • At restaureringen bidrager positivt til byen, kvarteret, gaden eller nærmiljøet generelt
 

INDSENDELSE AF FORSLAG

Kommunen efterlyser dit bud på byggerier eller anlæg, der fortjener dette års pris. Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan derfor bidrage med forslag til præmieringen af god arkitektur. Det er dog en betingelse, at det foreslåede projekt er udført i Næstved Kommune og afsluttet inden for perioden 1. juli 2016 til 1. august 2018.

Du skal fremsende et par linjer om byggeriet, en adresse og et foto, så vi er sikre på, hvilken bygning du synes fortjener årets pris.

Forslagene skal være Næstved Kommune i hænde senest den 19. juni 2019 og skal sendes til  eller til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, att. Team Plan, Geodata og Klima. Brev eller mail mærkes venligst med 'Præmiering af God Arkitektur 2019'.

 

BEDØMMELSE OG FEJRING AF GOD ARKITEKTUR

De fremsendte forslag kan suppleres med forslag fra Næstved Kommune og vil efterfølgende blive bedømt af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af:

 • Borgmester, Næstved Kommune
 • Formand for Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune
 • Næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune
 • Lokal arkitekt (udpeget af kommunen)
 • Lokal restaureringsarkitekt (indstillet af Næstved Bevaringsforening)
 • To arkitekter fra forvaltningen (indstillet af administrationen)

Afgørelser i bedømmelsesudvalget træffes ved almindeligt stemmeflertal.

”Præmiering af God Arkitektur – Næstved Kommune og By” fejres i forbindelse med Arkitekturens Internationale Dag, som er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den første mandag i oktober hvert år. Præmieringen vil finde sted på denne dag ved en reception med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, borgere og presse.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 10. april 2019