Præmiering af god arkitektur

Kender du et byggeri eller et anlæg i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet, så hjælp kommunen med at udpege det.

​Næstved Kommune ønsker at fremhæve god arkitektur ved at præmiere byggeri og anlæg, som udmærker sig ved en særlig arkitektonisk kvalitet. Der skal sættes fokus på moderne byggeri eller anlæg af høj arkitektonisk kvalitet samt spændende bygningsbevaring ved årligt at uddele både en arkitekturpris og en bygningsbevaringspris for Næstved Kommune og by. 

Med ”Præmiering af God Arkitektur” vil kommunen aktivt medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet og hylde arkitekter for deres arbejde samt give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.

Gennem præmieringen rettes fokus på:

 • Moderne byggeri og anlæg (Arkitekturprisen)
 • Bygningsbevaring (Bygningsbevaringsprisen)

Arkitekturprisen

Der uddeles én pris til nybyggeri/anlæg i Næstved Kommune og én pris til nybyggeri/anlæg i Næstved by. Priserne gives til projekter, der ligger inden for en af nedenstående betegnelser:

 • Nybyggeri
 • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
 • By- og landskabsrum

Præmieringen sker på forudsætning af følgende: 

 • At byggeriet/anlægget besidder særlige arkitektoniske kvaliteter
 • At byggeriet/anlægget bidrager positivt til bymiljøer eller landskaber
 • At byggeriet/anlægget bidrager til arkitektonisk nytænkning

 

Bygningsbevaringsprisen

Der uddeles én pris til byggeri i Næstved Kommune og én pris til byggeri i Næstved by inden for restaurering. Priserne gives til projekter, der ligger inden for en af nedenstående betegnelser:

 • Restaureringer af fredede bygninger
 • Restaureringer af bevaringsværdige bygninger
 • Restaureringer af andre bygninger opført før 1960

Præmieringen sker på forudsætning af følgende: 

 • At restaureringen er udført i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og håndværksmæssige udførelse
 • At restaureringen er udført i et nutidigt formsprog, der bidrager til at fremhæve særlige bygningskulturelle kvaliteter
 • At restaureringen bidrager positivt til bymiljøer eller landskaber
 

Indsendelse af forslag

Kommunen efterlyser dit bud på byggerier eller anlæg, der fortjener dette års pris. Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan derfor bidrage med forslag til præmieringen af god arkitektur. 

Du skal fremsende et par linjer om byggeriet, en adresse og et foto, så vi er sikre på, hvilken bygning du synes fortjener årets pris.

Forslagene skal være Næstved Kommune i hænde senest den 28. juni 2019 og skal sendes til  eller til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, att. Team Plan, Geodata og Klima. Brev eller mail mærkes venligst med 'Præmiering af God Arkitektur 2019'.

 

Bedømmelsen 

De fremsendte forslag kan suppleres med forslag fra Næstved Kommune og vil efterfølgende blive bedømt af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af:

 • Borgmester, Carsten Rasmusen, Næstved Kommune
 • Formand for Plan- og Erhvervsudvalget, Daniel Lillerøi, Næstved Kommune
 • Næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget, Niels True, Næstved Kommune
 • Lokal arkitekt, Ole Kjærulff (udpeget af kommunen)
 • Lokal restaureringsarkitekt, Jesper Herbert-Nielsen (indstillet af Næstved Bevaringsforening)
 • To arkitekter fra forvaltningen (indstillet af administrationen)

Afgørelser i bedømmelsesudvalget træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

Fejring af god arkitektur

”Præmiering af God Arkitektur – Næstved Kommune og By” fejres i forbindelse med Arkitekturens Internationale Dag, som er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den første mandag i oktober hvert år.

Præmieringen finder sted den 7. oktober 2019 ved en reception på Rønnebæksholm med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, borgere og presse.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 22. maj 2019