Ressourceinstitutioner

Ressourceinstitutioner er et tværkommunalt tilbud, hvor børn der har brug for en ekstra indsats, understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Der er etableret 8 ressourceinstitutioner med plads til 5 børn med særlige behov i hver institution, fordelt geografisk i Næstved kommune.

Målgruppen


Børn med behov for en særlig indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som kan understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Fælles for børnene er, at de har behov for struktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning, de har behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn, samt tæt og tryg voksen kontakt.

Ressourceinstitutionerne har de samme grundlæggende forudsætninger for at arbejde med inklusion, som i de øvrige daginstitutioner. Inklusion betyder at være medregnet, dvs. at alle børn ud fra deres forudsætninger, skal have mulighed for aktivt at deltage i betydningsfulde fællesskaber inden for institutionens rammer. Inklusion er et begreb, hvor fokus flyttes fra barnet til fokus på læringsmiljøer og sociale fællesskaber, og hvor læringsmiljøet udvikles, så det kan rumme børnenes forskelligheder.
 

Visitering


Visitation til en plads i ressource institution foregår via et visitationsudvalg i kommunen. Vi vil tilstræbe, at visitering/overflytning sker i forbindelse med barnets naturlige skift eller ved frivillig aftale med forældre. I særlige tilfælde vil flytning kunne ske uden forældre accept, hvis det pædagogisk vurderes at tilbuddet i en ressourceinstitution, er det som bedst ville kunne opfylde barnets behov indenfor de mulige rammer i Næstved.
 

Hvilke institutioner


Fuglebjerg:
Sognefogedgården

Fensmark:
Mælkebøtten

Herlufmagle:
Eventyrhuset

Næstved Syd:
Humlebien
Svalen

Næstved Øst:
Grønnebakken
Børnely

Tappernøje:
Tappernøje Børnehus

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070

Takster/priser

Sidst opdateret den 8. april 2019