SFO I, SFO II og Klub HG

Her finder du informationer om SFO I, SFO II og Klub HG.

Selvbetjening

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, indmelde og udmelde dit barn via

Plads i SFO I


I Næstved Kommune er der garanti for, at dit barn kan få en plads i SFO I på den skole, barnet er indskrevet på.
Når dit barn bliver indskrevet til børnehaveklasse eller andre klassetrin, kan barnet samtidig indskrives i SFO, hvis du har brug for en plads. Barnet kan normalt forblive i SFO indtil udgangen af 3. klasse.
Indskrivning til skolestart finder sted på skolen.
Kommunen annoncerer i avisen, hvornår indskrivningen finder sted. Typisk sker dette i december eller januar måned.
Går barnet i skole i forvejen, skal indmeldelse i SFO I ske via www.nemboern.dk
 

Plads i en SFO II - fra 4. klasse


I Næstved er der mulighed for at få tilbudt en plads i skolens SFO II. Der er tale om et tilbud til børn fra 4. klasse til og med 6. klasse.

 

Plads i en klub (10-15 år)


Det er muligt at indmelde sit barn i Klub HG, som er en privat klub for børn i alderen 10-15 år.


Opskrivning til SFO II og klub skal ske via www.nemboern.Naestved.dk
 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis du fraflytter kommunen, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned.

Udmeldelse foretages på Nembørn. Du kan trykke på følgende link og komme direkte til Nembørn. Link til Nembørn 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060

Takster/priser

Sidst opdateret den 13. september 2019