Pladsanvisning

Her kan du læse om pladsgaranti, hvordan du booker en plads, venteliste, deltidspladser mm. der vedrører reglerne for dit barns dagtilbud

Pladsgaranti

I Næstved Kommune gælder den pladsgaranti, der er udmeldt af Folketinget.

Pladsgarantien gælder for alle børn fra de er 30 uger til de starter i skole.
Pladsgarantien gælder til en plads i Næstved Kommune ikke nødvendigvis et konkret tilbud.
 

Indmeldelse

Indmeldelse i dagpleje, vuggestue og børnehave kan ske til den 1. eller 16. i måneden.
Du skal selv booke pladsen til dit barn i dagpleje, daginstitution eller SFO. Det gøres på en let og overskuelig måde. Den hedder NemPlads - en del af "NemBørn Næstved".

 

NemPlads

NemPlads er en løsning, som gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du ved med det samme, hvor og hvornår dit barn kan starte. Du kan ind- og udmelde dit barn og søge økonomisk fripladstilskud. NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Du kan finde NemPlads på din computer på
www.nemboern.naestved.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Nembørn Næstved”. Du skal bruge NemId for at booke en plads til dit barn. Du vil modtage en bekræftelse, når din bookning er gennemført.
Har du brug for hjælpe til at booke plads, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 5588 3060 eller henvende dig i nærmeste Borgerservice. 

Sådan booker du en plads:

  1. Log på www.nemboern.naestved.dk med NemID
  2. Find fanen NemPlads under dit barns navn
  3. Vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  4. Angiv det dagtilbud eller område du ønsker plads i
  5. Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, og som er ledig, skal du huske at klikke på ”Book plads”. 
  6. Du skal være opmærksom på, at der er forskel på efterspørgslen på til de enkelte dagtilbud, der er derfor ikke sikkert, der er mulighed for at imødekomme alle ønsker.
 

Udvidet åbningstid

I Digterhuset, Grønnebakken, Børnehuset Ved Volden og Rumlepotten i Glumsø er der mulighed for at tilkøbe en ekstra time fra kl. 17.00 til 18.00.
Tryllefløjten er Næstved Kommunes eneste dagtilbud med en daglig åbningstid fra kl. 5.30 til 20.00 og der er særlige retningslinjer for brug af disse pladser.

Forældrene betaler den fastsatte takst + et tillæg (se takstoversigten) for den udvidede åbningstid.

 

Retningslinjer for pladser i Tryllefløjten

Tryllefløjten er et dagtilbud med udvidet åbningstid. Den gennemsnitlige normale åbningstid i kommunens dagtilbud er fra kl. 6.30 - 17.00 (fredage til kl. 16.00). I Tryllefløjten er den daglige åbningstid fra kl. 5.30 til kl. 20.00.

Forældre betaler den fastsatte takst + et tillæg* for den udvidede åbningstid.

Alle børn er indmeldt i den udvidede åbningstid, idet det er en betingelse for indmeldelse, at forældrene har et dokumenteret behov for pasning før kl. 6.30 eller efter kl. 17.00

Dokumentation:

For at kunne benytte Tryllefløjten skal begge forældre, som følge af deres normale arbejds- og transporttider kunne dokumentere et behov for den udvidede åbningstid. Behovet skal forekomme fast mere end fire dage per måned.
Først når begge forældre har fremsendt dokumentation og denne er godkendt er indmeldelsen i Tryllefløjten gældende. Du skal derfor fremsende dokumentation hurtigst muligt. 

To måneder før opstart, vil du modtage en anmodning om dokumentation. Dokumentationen skal fremsendes til Dagtilbudsområde Vest ved at besvare anmodningen i e-Boks. Dokumentation kan være et notat fra arbejdsgiveren med angivelse af mødetid eller et arbejdsskema med angivelse af arbejdssted.

Hvis behovet ændrer sig efter opstart:

For at udnytte pladserne til børn af de forældre, der har et behov for de udvidede åbningstider, er det ikke muligt for barnet at fortsætte i Tryllefløjten, hvis én af forældrene skifter arbejde eller lignende,  og derfor ikke længere har brug for åbningstiderne.
Hvis behovet ændres midlertidigt f.eks. under barsel, ved kortere ledighed (under 4 måneder), uddannelsesskift m.v. kan barnet fortsætte i Tryllefløjten.

Når en plads ikke har været benyttet i den udvidede åbningstid i mere end 2 måneder, kontakter lederen forældrene, og undersøger årsagen til at pladsen ikke benyttes. Er årsagen ændringer i forældrenes arbejdstider eller lignende,  orienterer lederen forældrene om, at barnet ikke kan fortsætte i Tryllefløjten og kontakter Pladsanvisningen med henblik på, at forældrene får anvist en plads til barnet i en anden institution hurtigst muligt. 

Hvis forældrene ikke ønsker at tage imod den anviste plads, udmelder Pladsanvisningen barnet af Tryllefløjten med gældende varsel.

 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Hvis du fraflytter kommunen eller vælger en privat institution eller pasningsordning, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned.

Udmeldelse foretages via www.nemboern.Naestved.dk.

 

Søskendefordel

Der gives automatisk søskendefordel i dagtilbud. Søskende har dermed fortrinsret til en plads i samme institution. Søskendefordelen giver dog ikke garanti for en plads i samme institution. 

 

Henviste børn

Børn med særlige behov og som er henvist fra en sagsbehandler i Center for Børn og Unge vil blive anvist plads før andre børn. Der kan ikke henvises til en bestemt institution, men henvises til type af tilbud.

 

Venteliste 

Hvis ikke det har været muligt at booke plads i den ønskede institution, er det muligt, fra midten af januar 2019, at blive skrevet på en venteliste. Det er kun muligt at stå på en venteliste til ét tilbud ad gangen – eller til én vuggestue og én børnehave. Du skal også skrive dig på venteliste, hvis der er tale om et søskendebarn.

Ved ledige pladser i den ønskede institution fordeles pladserne først til søskende og henviste børn herefter til ventelistebørn efter anciennitet (opskrivningstidspunkt – dato, timer, minutter, sekunder), herefter frigives pladsen til booking. Når pladsen tilbydes er der 4 dage til at besvare. Hvis der ikke svares eller takkes nej, tilbydes pladsen til den næste på listen. Hvis der takkes nej, skal du samtidig slette dig fra listen.

 

Pr. 1 april 2019 Deltidspladser i Daginstitutioner og Dagpleje 

Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.30-14.30. 

Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads, så foretages det med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, skal du selv rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som meddeler ændringen til Pladsanvisningen. Hvis dit barn er indmeldt i en dagpleje, skal du selv rette henvendelse til Pladsanvisningen.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution eller en dagpleje, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads, er det altid på fuld tid. Aftale om deltid sker ved henvendelse til institutionen eller Pladsanvisningen, og kan være gældende fra 1. dag. 

Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde, kan det ske med dags varsel. 

 

Deltidspladser i forbindelse med barselsorlov

Det er også muligt at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge, hvis en eller begge forældre er på barselsorlov. Ansøgning om dette skal sendes til Pladsanvisningen på en sikker mail, med 14 dages varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Hvis du trykker her kan du læse nærmere om reglerne for deltidsplads i forbindelse med barselsorlov 

 

Orlov

Hvis du i en periode på mindst 3 måneder selv har mulighed for at passe dit barn, f.eks. i forbindelse med forældreorlov, udstationering i udlandet eller andet, så er der mulighed for at få dit barn midlertidigt udmeldt. Betingelserne er:

  • at der er tale om mindst 3 måneders varighed
  • at dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution (ikke dagpleje)
  • at tilbagevenden sker til samme daginstitution

Formålet med orlov er at sikre, at barnet kan vende tilbage til den daginstitution, som barnet har relation til. Derfor skal der være en indmeldelse på mindst 3 måneder i den pågældende daginstitution.

Den midlertidige udmeldelse bevilges af Pladsanvisningen og gives med en måneds varsel efter gældende regler for udmeldelse. 

 

Kombinationstilbud

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan tilbydes et kombinationstilbud.
Kombinationstilbuddet er en mulighed for at kombinere en fleksibel pasningsordning, med en plads i et dagtilbud. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende eller private dagtilbud.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser som skal opfyldes.

Hvis du trykker her kan du læse nærmere om betingelserne

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060

Selvbetjening

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, indmelde og udmelde dit barn via

Takster/priser

Sidst opdateret den 22. november 2019