Lukkedage i Daginstitutionerne

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

Lukkedage

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage:

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). Der kan være forskel på, hvilke institutioner der holder åbent på de forskellige dage.
Hvis du har dit barn i en skolefritidsordning henvises til Lukkedage i SFO
Du kan få nærmere oplysninger på den enkelte skole, herunder hvor der arrangeres pasning for de forældre, som har brug for det.
I 2019 er der sommerferie lukning i ugerne 29, 30 og 31.

Følgende institutioner tilbyder pasning på lukkedage/uger i 2019

Område Nord

Busters Verden, Næstved 
15/4 - 17/4 (tre dage før påske)
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Haletudsen, Glumsø: 
15/4 - 17/  (tre dage før påske) 
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31) 
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Himmelhøj, Fensmark
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Område Syd

Stjernehøjen, Mogenstrup: 
15/4 - 17/  (tre dage før påske)
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Evigglad, Lov:
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31)
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 

Birkehegnet, Næstved
15/4 - 17/  (tre dage før påske)
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 

Volden, Næstved
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Nøddehegnet, Næstved
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Område Øst

Sommerfuglen, Næstved
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Tryllefløjten, Næstved
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Nattergalen, Tappernøje
15/4 - 17/  (tre dage før påske)

Tappernøje børnehus
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Alfehuset, Holme-Olstrup
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Ellebæk, Toksværd
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Lillevang, Næstved
15/4 - 17/  (tre dage før påske)

Børnely, Næstved
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Område Vest


Digterhuset, Næstved
15/4 - 17/4 (tre dage før påske) 
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31) 

Tryllefløjten, Næstved
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

Kroppeloppen, Sandved
15/4 - 17/4 (tre dage før påske) 
31/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
15/7 - 4/8 (sommerferie uge 29, 30 og 31) 
27/12, 30/12 - 31/12 (mellem jul og Nytår)

 

 

 

 

 

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060