Forældrenævn

Forældrenævnet i Næstved Kommune er et fællesorgan, der består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.


Forældrenævnet i Næstved Kommune
  • Forældrenævnet er forældre og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske fagudvalg.
  • Forældrenævnets formål er at arbejde med principielle og generelle problemstillinger for hele dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.
  • Forældrenævnet bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau, til gavn for børn, forældre og personale.
  • Forældrenævnet har ingen besluttende myndighed i forhold til områdebestyrelsernes ansvarsområde.
  • Forældrenævnet er høringsberettiget i forbindelse med forslag til principielle, politiske beslutninger, der berører dele af eller hele dagpasningsområdet.
  • Forældrenævnet deltager en til to gange årligt i møder med fagudvalget for området og områdelederne.

Du kan klikke på dette link for at se styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde, vedtægten dækker områdebestyrelser, forældreråd og forældrenævn.

Kontakt til forældrenævnet kan ske ved henvendelse til de konkrete områdebestyrelser.

Forældrenævnet har pr. 14. august 2019 nedenstående medlemmer:

Område Institution

Område Nord
Julie Kronbach Andersen Skattekisten
Maria Vallentin Rumlepotten

Område Øst
Tine Frejberg Kornblomsten
Signe Garn Holgersen Børnely

Område Vest Formand Rasmus West Eliasen Spiloppen

Område Syd Mads Buch Stage Stjernehøjen

Selvejende daginstitutioner
Næstformand
Søren Tækker Hyldebærhuset
Suppleant
Eva Kirsborg Olsen Manøhytten

Dagplejen
Benedikte Sønderskov Dagplejer
Dennis Greve Christensen Dagplejer

 

 

 


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 9. oktober 2019