Hjemmeplejen

Hjemmeplejen kører ud til borgere, der har behov for støtte og pleje i eget hjem.

Praktisk hjælp i hjemmet

Den kommunale hjemmepleje varetages af kommunens udekørende teams. Hjemmeplejen varetager en lang række opgaver i borgerens eget hjem:

  • Praktisk hjælp til fx rengøring, tøjvask og anretning af mad
  • Personlig pleje, fx hjælp til at komme i bad og gå på toilettet, hjælp til kateter og stomi, hjælp til at spise og drikke
  • Sygepleje, fx medicindosering, sårpleje, pleje af døende

Opgaverne i de udekørende teams kræver forskellige kompetencer og uddannelser. I nogle udekørende teams kræver jobbet kørekort, da der der er store afstande i landområderne, men der er også udekørende teams, hvor det er muligt at cykle rundt mellem borgerne.

De udekørende teams kører ud fra forskellige adresser i kommune, som du kan finde her

Visitationen til hjælp i hjemmet foregår gennem en visitator i administrationen for Sundhed og Ældre. Læs mere her

 

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019