Børnehuset Birkehegnet
 

Seneste nyt

Onsdag den 2. januar 2013

Kære Forældre

Til orientering.

På Byrådsmødet den 18.12.2012, blev det nu endeligt besluttet at Børnehuset ved Grøften og Børnehaven Birkehegnet sammenlægges fra den 1. januar 2013.

Forvaltningen har udpeget undertegnede som leder for Grøften/Birkehegnet. Fremover én institution på to matrikler, på hver sin side af Parkvej, hvor afdelingerne har hver sit gode særkende og populære traditioner. En af mine visioner er at skabe en institution, hvor det der gøres sammen skal give god mening og det der gøres hver for sig ligeledes giver mening.

Den 9. november 2012, holdt personalet fra Grøften og Birkehegnet pædagogisk dag sammen. Vi kaldte dagen ”Get together day/God-dag kollega”
målet var at blive mere bekendte med hinanden og takket være energifyldte, aktive, nysgerrige, lyttende, humørfyldte og givende personaler blev dagens mål indfriet.
Den officielle sammenlægningsproces vil starte nu. Fredag den 4. januar, holder jeg en procesdag sammen med afdelingslederne Mette Gaardbo (Afd. Vuggestuen Grøften), Heidi Tromborg Wærum (Afd. Børnehaven Grøften), Dorte Jensen (Afd. Børnehaven Birkehegnet), hvor ledelsen sammen skal begynde arbejdet med rammer, forventninger, arbejdsfordeling mv.
Der er mange led i den kommende proces og et af leddene er at der efter gældende regler skal vælges én fælles bestyrelse.
I vil komme til at høre nærmere ……….

Kort leder præsentation: Jeg hedder Lene Birgitte Jespersen, er 51 år. Dimitterede som Børne- og fritidspædagog fra Nykøbing F. seminarium i 1984. Har bl.a. arbejdet som pædagog og støttepædagog i Køge og Ringsted Kommune. I 1987 tiltrådte jeg stillingen som stedfortræder i Den Integrerede institution Birkehegnet i Næstved Kommune. I 1996 blev jeg leder for Børnehaven Birkehegnet. Er uddannet pædagogisk koordinator. Er påbegyndt en lederdiplom uddannelse.

Et nyt år er begyndt – Grøften/Birkehegnet skal videre sammen, og vi skal forsætte og udvikle arbejdet med at skabe børnemiljøer, hvor vi understøtter og drager omsorg for det enkelte barns livsglæde, udvikling, trivsel, sundhed og læring.

Jeg glæder mig at møde nye som gamle børn og forældre.
I ønskes et rigtig godt nytår.

Venlig hilsen

Lene B. Jespersen

Daglig Leder
Børnehaven Birkehegnet, Birkehegnet 96, 4700 Næstved