Peder Bodilsen

Peder BodilsenPeder Bodilsen

-Ved museumsdirektør Palle Birk Hansen

I 1100-årene var Danmark i borgerkrig. Svend Estridsens sønner og deres efterkommere sloges om, hvem af dem der skulle være konge i landet. I 1130erne stod kampen mellem på den ene side kong Nils og hans søn Magnus, på den anden side Erik Emune og hans støtter.

Magnus havde i 1131 myrdet sin fætter Knud Lavard i Haraldsted hos Knuds broder Erik Emune. Erik fik dermed i kraft af forbrydelsen et godt kort på hånden, som han spillede så dygtigt, at han i 1134 vandt herredømmet over Danmark i et berømt slag ved Fodevig på sydvestkysten af Skåne. Nils og Magnus var kommet til stedet med en flåde, og Erik rev hele deres hær op med en lejet tysk rytterhær, som tromlede Nils og Magnus og deres hær ned for fode. Blandt de dræbte var Magnus og en række danske bisper. Nils flygtede af alle steder til Slesvig, hvor Knud havde været jarl, og blev dræbt der. I 1170 blev Knud Lavard helgenkåret og kendes nu som Sct. Knud.

På Eriks sejrende side var den sjællandske stormandsfamilie, som vi kalder Bodilslægten efter Bodil og hendes sønner Peder, Jørgen og Hemming. Sandsynligvis var Bodilslægten af kongelig slægt. Bodil kan have været en af Erik Ejegods døtre. Familiens medlemmer var under alle omstændigheder blandt landets fremmeste stormænd, Jørgen var således comes eller jarl, en titel og funktion, som normalt var helliget yngre kongesønner som Knud Lavard. Jarlens rolle var at styre et grænseområde og dermed være med til at beskytte landet som helhed.

Erik Emune havde været jarl over Smålandene Møn, Falster og Lolland, indtil han blev konge, og hans formodede nevø Jørgen overtog hans jarlefunktion over Smålandene.

Erik Emune takkede for sin sejr over Nils og Magnus ved at indstifte et benediktinerkloster i Ringsted i sommeren 1135, og Bodilslægten fulgte det gode eksempel i efteråret. Den 29. november 1135 stiftede de benediktinerklostret Sct. Peders Kloster, senere kaldt Skovkloster, i skoven nordvest for Næstved. Siden 1560 kendes stedet som Herlufsholm.

Bodilslægten gav klostret en lang række ejendomme på Sjælland, Møn og Falster samt deres familiekirke Sct. Peders Kirke i Næstved, Haarslev Kirke og Tjæreby Kirke. Endvidere fik klostret vandmøllen Bodils Mølle i Næstved. Bodil ejede store dele af handelsbyen Næstved, og klostret fik halvdelen af bydelen Lille Næstved og en del af Store Næstved.

Biskop Eskil i Roskilde fulgte op med at donere sine tiendeindtægter af en række kirker ved Næstved samt af alle kirker, som senere ville tilfalde det ny kloster i Roskilde Stift.

Endelig støttede Erik Emunes efterfølger kong Erik Lam det ny kloster ved i 1140 at forære det næsten alle sine indtægter af torvet og bytinget samt ejendomsskatterne af alle gårde i Næstved. Den gamle, kongelige torvekøbing Næstved blev derved en klosterby i de næste ca. 300 år.

Siden 1935 har Næstved regnet byens fødselsdag fra 1135, det år, hvor Næstveds navn for første gang er nævnt i en skriftlig kilde, og derfor holder Peder Bodilsen på sin hest på Hjultorvet. Skulpturen er lavet af billedhugger Mathilius Schack Elo (1887-1948). Næstved er dog som man forstår væsentlig ældre, bebyggelsen rækker tilbage til germansk jernalder eller tiden omkring 500.

Egentlig er det Skovkloster, som stiftes for 875 år siden! Næstved er ældre.

Palle Birk Hansen

Museumsdirektør Palle Birk Hansen